Parlementair werk

Voor het voorbereiden van plenaire vergaderingen heeft het Europees Parlement 20 vaste commissie ingesteld die all taakgebieden bestrijken; van de rechten van vrouwen over gezondheidskwesties tot consumentenbescherming.  Daarnaast zijn er ook subcommissies en bijzondere commissies die specifieke vraagtukken behandelen.

Mark houdt zich op de eerste plaats bezig met buitenlandse kwesties en mensenrechten.

Al 's werelds grootste economie en belangrijkste donor van ontwikkelingshulp heeft de Europese Unie met het verdrag van Lissabon ervoor gezorgd dat zij over de nodige bevoegdheden en middelen beschikt om een ambitieus buitenlands beleid te voeren.
De Commissie Buitenlandse zaken draagt bij aan de ontwikkeling en controle van een buitenlands beleid.  Helaas is er in de praktijk vaak nog te grote verdeeldheid, vooral tussen de lidstaten.  Dit komt de slagkracht en het imago van de EU in de wereld niet ten goede.
Ook het uidragen van de universele mensenrechten en de basisbeginselen van de democratische rechtstaat vormen een essentieel onderdeel van het Europees buitenlands beleid.  Overal ter wereld immers leven volkeren en rgio's in verdrukking.  Zij hebben het recht op Europese steun en erkenning.

 

 

 

Mark is plaatsvervangend lid van de Commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid.

Op vlak van milieu staat het behoud van biodiversiteit, de promotie van duurzaamheid, het efficiënt gebruik van grondstoffen, afvalpreventie en de strijd tegen klimaatverandering hoog op de agenda.  Stuk voor stuk materies die Mark bijzonder goed kent vanuit zijn werk op Vlaams en lokaal niveau.

Inzake volksgezondheid treedt de EU meestal aanvullend op ten aanzien van het beleid van de bevoegde overheden in de lidstaten.  Toch wordt er ook belangrijke, specifieke wetgeving besproken zoals de regulering van tabaksproducten, de strijd tegen namaakgeneesmiddelen en de rechten van patiënten op grensoverschrijdende gezondheidszorg.