Veiligheid eerst!

Door Mark Demesmaeker op 4 april 2019

Het Europees parlement debatteerde over een nieuwe richtlijn voor betere veiligheid van weginfrastructuur. Mark Demesmaeker onderhandelde mee over deze wetgeving. Hij zorgde vooral dat de veiligheid van zwakke weggebruikers voorop staat en dat Europese weginfrastructuur wordt klaargemaakt voor slimmere en autonomere voertuigen.

Zijn tussenkomst:

“47 % van alle verkeersdoden in de Europese Unie zijn zwakke weggebruikers.  Harde cijfers, die in de eerste plaats een bekommernis zijn van lokale en regionale overheden. Maar met deze richtlijn kan ook de EU bijdragen aan meer veiligheid.

Zoals door het ontwikkelen van kwaliteitseisen voor infrastructuur voor voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers. En door in verkeersveiligheidsprocedures systematisch met hen rekening te houden. Deze integrale aanpak is de enige manier om de veiligheid voor kwetsbare weggebruikers structureel en blijvend te verbeteren.

Een kwaliteitsvolle weginfrastructuur kan de kans op verkeersongevallen beperken. In maar liefst 92% van de ongevallen spelen menselijke fouten een rol. Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen bestuurders beter assisteren en helpen om het verkeer voor iedereen veiliger te maken. Die systemen werken optimaal met goed aangelegde en onderhouden wegmarkeringen en verkeerssignalisatie. Daarom zijn gemeenschappelijke specificaties voor wegmarkeringen en verkeersborden nodig. Ze moeten de basis vormen voor de uitrol van slimmere en zelfrijdende wagens op onze Europese wegen. Een Europese aanpak is hier nodig en ik ben verheugd over de stappen die deze Richtlijn neemt.

Er zijn geen wondermiddelen die alle verkeersrisico’s kunnen uitsluiten. Maar het is wel onze plicht om op alle beleidsniveaus te doen wat mogelijk is om verkeersslachtoffers te vermijden. Veiligheid eerst. In alle fasen van de planning, het ontwerp en het gebruik van weginfrastructuur.”

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is