Stilstaan bij consequenties autonome voertuigen

Door Mark Demesmaeker op 15 januari 2019

Voertuigen zonder bestuurder.  De vraag is niet of maar wanneer de eerste autonome wagens op onze Vlaamse wegen rondrijden.  Die voertuigen zullen sowieso een impact hebben op de wijze waarom we ons verplaatsen en goederen vervoeren.  Het is dan ook noodzakelijk dat een debat over de consequenties van autonome voertuigen gevoerd wordt in het Europees Parlement.  Mark Demesmaeker juicht de toekomst toe, maar staat toch ook stil bij de gevolgen van allerhande autonome toepassingen.

 

Op maandag 14 januari ’19 hield hij onderstaande tussenkomst:

Autonome voertuigen zullen vroeg of laat een ingrijpende impact hebben op de manier waarop wij ons verplaatsen en goederen vervoeren.  De Rapporteur heeft terecht ook andere vervoerswijzen dan auto’s opgenomen in dit INI-verslag, zoals binnenvaart en drones. Autonome voertuigen, van welke aard ook, zullen ook nieuwe mogelijkheden bieden voor intermodaal vervoer.

Graag wil ik even stilstaan bij de informatiestromen die zullen ontstaan bij het gebruik van autonome voertuigen. De reikwijdte van de toepassingen die mogelijk kunnen ontstaan ten gevolge van voertuigen die met elkaar en met hun omgeving kunnen communiceren is nu nog niet te overzien.

De bekommernis voor de eerbiediging van de privacy is een belangrijk punt.  Maar als we willen dat iedereen optimaal kan profiteren van de digitalisering is ook de gedeeltelijke toegang tot voertuiginterne gegevens in real time voor het gebruik door derden voor andere toepassingen noodzakelijk. Zo kan er ook bijkomende innovatie ontstaan.“

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is