N-VA overtuigt met plasticrapport

Door Mark Demesmaeker op 10 juli 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Klimaat, Afval, Innovatie
Plastic afval

De Milieucommissie van het Europees Parlement keurde vandaag met een overweldigende meerderheid het plasticrapport van Europarlementslid Mark Demesmaeker goed. In het rapport doet hij aanbevelingen voor een kordate aanpak van plasticafval. In september wordt de tekst ter stemming voorgelegd aan het voltallige Europees Parlement.

Demesmaeker: “De manier waarop plastic vandaag wordt geproduceerd en vaak maar eenmalig gebruikt is onhoudbaar. Bovendien wordt van de bijna 26 miljoen ton plastic afval die jaarlijks in de EU wordt geproduceerd, amper 30 procent ingezameld voor recyclage. Dit heeft een desastreuze impact op milieu, klimaat en economie. Onze zeeën en oceanen veranderen in een plastic soep. We recycleren veel te weinig waardoor we enorme kansen laten liggen voor een verminderde CO2-uitstoot. Euro’s lekken letterlijk weg uit onze economie doordat waarde niet in de keten wordt behouden. Het roer moet om!”

Het recente Chinese verbod op de import van plastic afval beschouwt Demesmaeker als een opportuniteit: “Het momentum is daar voor een circulaire kunststoffeneconomie. Jarenlang hebben we in Europa ons plasticafvalprobleem gemakshalve uitbesteed. Dé uitdaging bestaat erin op een slimme en duurzame manier met plastic om te gaan zodat we de nefaste gevolgen kunnen stoppen en de waarde in de keten kunnen behouden.” Beter en meer recycleren is dus een noodzaak, net als de creatie van een echte interne markt voor gerecycleerd plastic. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor preventie, en tenslotte is het belangrijk om in dit kader ook sterk in te zetten op continue innovatie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is