Gewonnen voor uitbouw Europese defensiegemeenschap!

Door Mark Demesmaeker op 13 juni 2018

De NAVO en de Europese Unie blijven de twee hoekstenen van de Europese veiligheidsarchitectuur.

We steunen voluit de nauwere samenwerking tussen de EU en de NAVO. Door onze militaire inspanningen internationaal beter op elkaar af te stemmen, ontwikkelen we een meer efficiënte en performante defensie. De hybride bedreigingen, cyberaanvallen, terrorisme... het zijn maar enkele van de uitdagingen die ons daartoe nopen.

Wij zijn gewonnen voor de uitbouw van een Europese defensiegemeenschap. Specifieke samenwerkingsverbanden tussen bepaalde EU-lidstaten, zijn een eerste goede stap. Zo werken België en Nederland nauw samen bij de gezamenlijke aankopen en onderhoud van fregatten en mijnjagers of bij luchtbewakingsopdrachten,. De permanente structurele samenwerking op het vlak van defensie (PESCO) moet daarin een centrale rol spelen. Maar de verdere invulling laten wij graag over aan de lidstaten die op dat vlak exclusief bevoegd zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is