Binnenkort start testcase met slimme verkeerslichten op N203

Door Mark Demesmaeker op 13 maart 2018

Binnenkort start op de N203 in Halle een proefproject met slimme verkeerslichten, die moeten leiden tot een intelligente groene golf en vlotter verkeer. Bijzonder hierbij is de communicatie tussen de verkeerslichten en de vrachtwagens van warenhuisketen Colruyt.

De nieuwe verkeerslichten op de N203 in Halle zullen een speciale technologie bevatten, waardoor vrachtwagens en verkeerslichten met elkaar kunnen communiceren. Zo zullen de verkeerslichten inspelen op de verkeersdrukte en zo op de meest gunstige wijze van kleur verspringen. Daarnaast zullen de lichten snelheidsadvies geven aan de vrachtwagenchauffeurs, zodat zij niet onnodig moeten stoppen. De resultaten van dit project moeten bijdragen tot een vlotter en veiliger verkeer in Halle.

Pilootproject
Het pilootproject zit nu nog in de ontwikkelingsfase, maar zal binnenkort een jaar lang in Halle getest worden. Het moet een echte testcase worden om later in de rest van Europa gelijkaardige slimme verkeerslichten uit te rollen. Deze week wordt hierover een rapport in het Europees Parlement voorgesteld. Hallenaar en Europarlementslid Mark Demesmaeker volgt dit dossier als lid van de Transport- en Milieucommissie op. “Uiteraard ben ik als inwoner van Halle heel trots dat deze nieuwe technologie bij ons getest wordt”, zegt hij. “De verkeerslichten met een splinternieuwe technologie zijn een primeur voor ons land. Het is de eerste keer dat er interactie zal zijn tussen verkeerslichten en voertuigen.”

Vlaamse innovatie
Het proefproject kadert in het 'citrus'-project, een samenwerking tussen de Colruyt Group, Be-Mobile, de Vlaamse overheid en enkele andere spelers. De Europese Unie financiert het project. “De deelnemers aan dit project willen betrouwbare gegevens verzamelen en de resultaten ervan gebruiken om maatregelen te nemen tegen file, verkeersonveiligheid en uitstoot van CO 2 en fijn stof”, zegt Demesmaeker. “Alle Hallenaren zullen kunnen meeprofiteren van dit sterk staaltje Vlaamse innovatie.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is