Bescherming volksgezondheid & milieu centraal in rapport gewasbeschermingsmiddelen

Door Mark Demesmaeker op 15 januari 2019

Een jaar geleden ging in het Europees Parlement een Bijzondere Commissie van start die zich moest buigen over de Europese toelatingsprocedures voor pesticiden. Deze Commissie kwam er naar aanleiding van de bezorgdheden over onkruidverdelger glyfosaat en in de nasleep van de ‘Monsanto Papers’. Mark Demesmaeker maakte deel uit van deze Commissie en het steunt het rapport dat ze op tafel legt.

 

Tussenkomst op maandag 14 januari:

Toen het debat over glyfosaat drie jaar geleden losbarstte, heb ik keer op keer gehamerd op het belang van meer transparantie en onafhankelijk onderzoek.

Dat is ook de hoofdconclusie van de bijzondere commissie inzake pesticiden en die steun ik. De goedkeuring van pesticiden moet gebeuren op basis van objectieve wetenschap en volgens een transparante, onafhankelijke en performante procedure.  Wij hebben inderdaad een van de meest strikte systemen ter wereld, maar verbeteringen zijn mogelijk én noodzakelijk om het vertrouwen in evidence-based beleid verder te garanderen. En om de bescherming van volksgezondheid en milieu verder te verzekeren. (Expertise, adequate middelen en innovatie zijn daarbij essentieel.)

Ik sluit af met twee kritische bedenkingen: de hamvraag of glyfosaat al dan niet kankerverwekkend is, kan enkel worden beantwoord door bijkomend onderzoek, niet door een politieke commissie. Tenslotte hoop ik dat dit verslag een breder debat kan aanzwengelen over een meer duurzame landbouw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is